Pani Renata jest mamą siedmioletniej Gabrysi. – Ojciec dziecka płaci alimenty już od kilku lat, ostatnio jednak wzrosły koszty utrzymania. Gabrysia korzysta z zajęć korekcyjnych, ma wadę wzroku, w związku z czym musi nosić okulary. Chodzi też do ortodonty. Staram się jak mogę, ale sama dużo nie zarabiam, nawet z alimentami nie wystarczy na wszystko. Chciałabym, żeby były mąż płacił wyższe kwoty, ale kiedy o tym wspomniałam, usłyszałam, że to moje fanaberie, a poza tym raz ustalonych alimentów nie można zwiększyć. Nie chcę się z nim kłócić, ale czy faktyczne ma rację i nie mam co się starać o wyższe świadczenie – zastanawia się czytelniczka
Wszystko wskazuje na to, że pani Renata może ubiegać się o wyższe alimenty. Nie muszą być one przyznane raz na zawsze, a ich wysokość może być inna w zależności od potrzeb. Przede wszystkim należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach, których dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych jest natomiast wyznaczany z jednej strony przez usprawiedliwione potrzeby dziecka, z drugiej zaś – przez możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego, czyli w tym przypadku ojca. Należy podkreślić, że usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni dziecku odpowiedni do jego wieku i uzdolnień prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. W związku z wyższymi kosztami życia i finansowaniem zapewnienia rozwoju i zdrowia córki naszej czytelniczki wyższe powinno być również świadczenie alimentacyjne od ojca dziecka.
Dlatego też pani Renata powinna przedstawić w sądzie dokumenty potwierdzające wyższe wydatki, rachunki, opinie lekarskie dotyczące stanu zdrowia dziecka. Choć kodeks nie reguluje tego wprost, to przepisy wskazują, że zakres alimentów zależy od potrzeb dziecka. Można więc uznać, że każdorazowa zmiana wysokości orzeczonych alimentów musi być poparta rzeczywistą zmianą w sytuacji materialnej lub rodzinnej. Im większe dziecko, tym więcej potrzeba na jego utrzymanie, stąd też dużo wskazuje na to, że sąd zarządzi wyższe świadczenia.
Jednocześnie wpływ na wysokość alimentów mają zarobki ojca. Orzeczenia sądów w podobnych sprawach wskazywały jednak, że biorą one pod uwagę nie tylko aktualną sytuację majątkową i zarobkową, lecz również to, jakie ktoś ma możliwości. Wynikają one z wieku, stanu zdrowia, wykształcenia i przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna

Art. 133, 135 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583). Orzeczenie SN z 9 stycznia 1959 r., sygn. akt III CR 212/58, OSN 1960, nr 2, poz. 48.