Jak nas informuje prof. Roman Trzaskowski, p.o. dyrektor IWS, reformą k.p.k. zajęła się komisja kodyfikacyjna.
– My opracowaliśmy zmiany związane z prokuraturą – wskazuje Trzaskowski.