Pani Barbara mieszka w jednym z warszawskich osiedli na trzecim piętrze. Gdy wygląda na świat przez kuchenne okno, widzi krzewy bzu, kwitnące pięknie o tej porze roku. – Cóż z tego – opowiada czytelniczka – skoro od kilku dni miejscowe staruszki dewastują je codziennie, obrywając kwitnące gałązki. Obserwuję te babcie z okna.
Wchodzą na trawnik, rozglądają się, czy nikt nie widzi, podchodzą do krzewu i kaleczą go, nie patrząc nawet, jakie powodują zniszczenia. Mieszkam za wysoko, by na nie krzyczeć, zresztą nie wypada. Czy one nie rozumieją, że niszczą nasze wspólne dobro – zastanawia się kobieta
Pani Barbara ma rację – nikt nie powinien niszczyć osiedlowej zieleni. Gdyby naszej czytelniczce udało się spotkać którąś z nich z bliska, może mogłaby zwrócić jej uwagę, że w tej sprawie kodeks wykroczeń przewiduje całkiem surowe kary. Stanowi on bowiem, że kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do jej niszczenia przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do tysiąca złotych albo karze nagany.
W kolejnym paragrafie natomiast zapisano, że kto usuwa, niszczy albo uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. A w razie popełnienia któregoś z powyższych wykroczeń sąd może orzec nawiązkę do wysokości 500 zł.
Może warto, by pani Barbara zainteresowała działaniem osiedlowych staruszek straż miejską, zobowiązaną do pilnowania porządku na terenie miasta. Może warto też zainteresować administrację osiedla, by spróbowała interweniować w tej sprawie. Być może samo przyłapanie starszych pań na gorącym uczynku ukróci proceder, bo skoro – jak pisze czytelniczka – skradają się do krzewu i starają się, by ich nikt nie widział, mają świadomość, że czynią źle.
Podstawa prawna
Art. 144 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482).