O sprawie informowaliśmy pod koniec marca 2015 r. Wówczas zawiadomienie do gdańskiej prokuratury okręgowej złożyła Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Jej zdaniem kierownictwo Sądu Okręgowego w Gdańsku ignorowało to, iż w marcu 2012 r. objęła ona zasięgiem swojego działania tę właśnie jednostkę.

W piśmie do prokuratury zarzuciła prezesowi oraz dyrektorowi sądu, że bezprawnie utrudniając jej prowadzenie działalności związkowej, popełnili wiele innych czynów karalnych, opisanych m.in. w kodeksie karnym. Wśród nich związkowcy wskazywali m.in. art. 231 par. 1 k.k. (działanie na szkodę interesu publicznego poprzez przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień lub niedopełnienie obowiązków) czy art. 233 par. 1 k.k. (składanie fałszywych zeznań).
Na skutek zawiadomienia Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz postanowiła wszcząć śledztwo w sprawie utrudniania przez pracodawcę (czyli kierownictwo sądu) wykonywania przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa działalności związkowej i niedopełnienia w ten sposób obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, a więc o czyny z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 za zm.) oraz art. 231 par. 1 kodeksu karnego.
Śledztwo obejmie okres od 26 marca 2012 r. do grudnia 2014 r.