Sędziowie chcą przepisów klarownych, niebudzących wątpliwości, ale zarazem odpowiadających na wszystko. A tak się nie da - mówi Minister Borys Budka, minister sprawiedliwości.

Trzy kluczowe projekty Ministra Borysa Budki to…

Po pierwsze: przeprowadzenie przez parlament projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. To zadanie najważniejsze. Po drugie: dokończenie reformy kodeksu postępowania cywilnego tak, aby usprawnić postępowania sądowe. I wreszcie, po trzecie: muszę się zmierzyć z problemem związanym z obsługą administracyjną sądów. Bez wątpienia należy ją poprawić między innymi przez sprawniejsze prowadzenie przez sądy korespondencji z obywatelami, czy rozwój elektronicznego potwierdzenia odbioru.