Nowoczesna gospodarka wymaga rozwoju mediacji i arbitrażu – mówił kilka dni temu na spotkaniu prasowym wicepremier Janusz Piechociński. Sąd Arbitrażowy Lewiatan wie o tym od lat, na co dowodem może być rozpoczynający się jutro finał czwartej edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan.
To pierwszy w Polsce konkurs dla aplikantów adwokackich i radcowskich oparty na symulacjach postępowań arbitrażowych, przygotowywany we współpracy z najbardziej renomowanymi kancelariami. Tegoroczna edycja dotyczy sporu powstałego między spółkami inwestycyjnymi działającymi w sektorze energetycznym. Pierwszego dnia finałów każdy z zakwalifikowanych 32 zespołów odbędzie po dwie rundy z losowo wybranymi przeciwnikami. Drugi dzień rozgrywek odbywać się będzie w systemie pucharowym. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla najlepszych pism procesowych oraz najlepszego mówcy pierwszego dnia rund ustnych.
Rozwój młodych prawników i przekonywanie ich do szerszego wykorzystywania polubownych metod rozwiązywania sporów jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki.
– W lutym resort gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, który zakłada wprowadzenie wielu ułatwień proceduralnych i zachęt ekonomicznych skłaniających do szerszego wykorzystywania arbitrażu i mediacji – przypomina Sandra Zach-Eustachiewicz, prawniczka w kancelarii JSLegal.
Eksperci są jednak zgodni: nawet najlepsze przepisy nie wystarczą, jeśli sami prezesi firm, ich prawnicy, a także sędziowie nie będą przekonani do arbitrażu i mediacji.
– Wzrost liczby spraw gospodarczych kierowanych do mediacji lub arbitrażu wymaga przede wszystkim zmiany świadomości prawnej – potwierdza Sandra Zach-Eustachiewicz.
Tym cenniejsze są więc konkursy dla młodych prawników, takie jak ten organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan.
Rundy ustne czwartej edycji Konkursu Arbitrażowego odbędą się 7 i 8 maja w Warszawie. Finał rozegra się 8 maja o godzinie 16 w siedzibie Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Całość uświetni coroczny Piknik Arbitrażowy, na którym gościć będą najwybitniejsi prawnicy zajmujący się arbitrażem oraz przedstawiciele biznesu. Finał oraz piknik mają charakter otwarty – udział mogą w nich wziąć wszyscy zainteresowani arbitrażem.
DGP sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.