Uchwalona z inicjatywy Komorowskiego nowelizacja ma na celu uproszczenie postępowania sądowo-administracyjnego.

Nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komorowski podpisał w obecności przedstawicieli sądów administracyjnych – w tym prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera oraz przedstawicieli administracji – prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, marszałka woj. opolskiego Andrzeja Buły oraz wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.

"Ustawa w moim przekonaniu (...) ma służyć obywatelom. Ma zmniejszyć ryzyko mitręgi polegającej na tym, czego wielu obywateli doświadcza, a sędziowie sądów administracyjnych również to obserwują - ciągłego ping-ponga, takiego przerzucania sprawy pomiędzy sądem administracyjnym a urzędami" - mówił prezydent.

Sejm uchwalił zmianę procedury postępowania przed sądami administracyjnymi pod koniec lutego. Na jej mocy sądy te będą mogły nakazywać urzędom zmianę zaskarżonej przez obywatela decyzji. Dziś mogą tylko polecać urzędom ponowne zbadanie sprawy.