Standardy określone w rozporządzeniach dotyczących zakładów karnych i aresztów śledczych stanowią, że skazany lub tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Minimalne wymagania w stosunku do osadzonych kobiet oraz mężczyzn pracujących fizycznie mówią o przynajmniej dwóch kąpielach tygodniowo.
Rzecznik praw obywatelskich podnosił, że taka zasada stanowi naruszenie zakazu nieludzkiego, poniżającego lub niehumanitarnego traktowania oraz prawa skazanego do odpowiednich warunków higieny.