Resort Gospodarki zdecydował, że przed podjęciem jakichkolwiek działań legislacyjnych przeprowadzi badania poświęcone świadomości zagrożenia wśród rodziców. Chodzi o uregulowanie kwestii dostępu dzieci i młodzieży do gier komputerowych przesyconych przemocą. O zajęcie się sprawą apelowała do ministerstwa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przedstawione stanowisko to efekt wspólnych negocjacji resortu, RPO i Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego.

- Działania legislacyjne mogą okazać się nieskuteczne – wskazywał wiceminister Arkadiusz Bąk. Tłumaczył, że najpierw należy sprecyzować źródło problemu. Na kwiecień zapowiedział przeprowadzenie badania, które ma zmierzyć świadomość rodziców. Chodzi o sprawdzenie wiedzy o zagrożeniach związanych z niedostosowaniem treści gry do wieku dziecka jak też o znaczeniu ikon zamieszczanych na pudełkach, czyli znajomości oznaczeń Ogólnoeuropejskiego Systemu Klasyfikacji Gier (PEGI).