Prowadzę osiedlowy sklepik z artykułami spożywczymi. Coraz częściej jestem okradany i obawiam się, że niedługo mogę stać się bankrutem. Podobno plaga kradzieży, zwłaszcza drobnych powiększyła się za sprawą zmiany kwalifikacji wykroczenia i przestępstwa. Czy to prawda – pyta pan Tomasz
Nowelizacją kodeksu postępowania karnego podniesiono próg, po przekroczeniu którego czyn zabroniony przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Obecnie kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, jest wykroczeniem. Kradzież rzeczy o wyższej wartości jest przestępstwem. Minimalne wynagrodzenie ostatnio wzrasta co roku. W tym roku to 1750 zł (brutto), zatem 1/4 z tej kwoty wynosi 437,50 zł. Przez wiele lat tą granicą było 250 zł, pod koniec 2013 r. – 400 zł, w całym 2014 r. – 420 zł. Inaczej mówiąc, wzrosła wartość mienia kwalifikująca dany czyn jako wykroczenie.
Za wykroczenia przeciwko mieniu uznaje się kradzież, przywłaszczenie, wartość szkody w przypadku uszkodzenia rzeczy, wartość wyrąbanego lub skradzionego drzewa czy nabycie rzeczy z kradzieży lub przywłaszczenia.
Sprawca kradzieży potraktowanej jako wykroczenie podlega karze aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności do miesiąca albo grzywny od 20 zł do 5 tys. zł. Winny wykroczenia nie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego, a więc nie zostaje w dokumentach ślad po tym zdarzeniu.
Natomiast za przestępstwa jest się karanym według kodeksu karnego, który za kradzież przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadkach mniejszej wagi sprawca kradzieży podlega grzywnie (w stawkach dziennych) lub karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Ponadto osoba skazana za kradzież trafia do Krajowego Rejestru Karnego, co w konsekwencji może grozić nawet utratą pracy (w niektórych zawodach). Kradzież z włamaniem bądź użyciem przemocy przewiduje jeszcze poważniejsze kary.
Uogólniając, można stwierdzić, że zmiana kwoty stanowiącej granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem spowodowała, iż większa liczba sprawców kradzieży może liczyć na kwalifikację prawną określaną wykroczeniem, a co za tym idzie – na mniejszy wymiar kary.
Podstawa prawna
Art. 47, art. 119–125 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482). Art. 278, par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).