W efekcie coroczny wzrost płacy minimalnej – a co za tym idzie wzrost wartości mienia, od którego kradzież staje się przestępstwem – rodzi problemy w toczących się postępowaniach (pisaliśmy o tym wczoraj). Przykładowo w sprawach wszczętych o przestępstwo, w skutek podniesienia wartości progu kradzieży, zapadają wyroki za wykroczenia.
Tzw. krocząca wartość progu ma jednak kolosalne znaczenie także w sprawach już zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem.