Fundacja chce pomagać przede wszystkim poprzez stworzenie domu stałego pobytu dla sędziów seniorów.
– Chcielibyśmy wybudować placówkę, która zaspokoi potrzeby osób w starszym wieku i która służyć będzie środowisku sędziowskiemu. Mamy ambicję, aby tego rodzaju miejsce stało się również centrum kultury i edukacji, miejscem łączącym różne pokolenia sędziów – tych nadal pracujących, jak i tych, którzy swoją służbę w wymiarze sprawiedliwości zakończyli – wskazują członkowie fundacji.
Wśród sędziów dystrybuowane będą cegiełki oraz jednorazowe lub comiesięczne deklaracje wpłat. Fundacja liczy również na to, że uda jej się pozyskać środki z funduszy europejskich.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.