Umowa dożywocia oznacza przekazanie własności nieruchomości w zamian za opiekę i prawo do dożywotniego mieszkania. Dowiedz się, co należy w niej zapisać, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Zawracie umowy dożywocia wymaga zgodnego oświadczenia woli pomiędzy właścicielem nieruchomości, a jej nabywcą. Umowa więc dochodzi do skutku tylko wtedy, gdy zbywający jest właścicielem nieruchomości i ma prawo do rozporządzania prawami z nią związanymi.

Kto może zawrzeć umowę?

Jeśli chodzi o podmiot uprawniony do zawarcia umowy dożywocia, będzie to nie tylko właściciel nieruchomości, lecz również osoba bliska dla zbywcy. Dożywocie możliwe jest więc od ustanowienia na rzecz rodziny czy partnera życiowego. Co więcej, uprawnionymi może być kilka podmiotów łącznie.

Świadczenia

Najważniejszym elementem umowy dożywocia będzie ustalenie świadczeń. Osoba przekazująca własność nieruchomości powinna więc dokładnie wskazać warunki opieki. Gdy dojdzie do zawarcia umowy, dożywotnik staje się bowiem „domownikiem” w stosunku do nabywcy nieruchomości. Co powinno zatem chodzić w skład umowy dożywocia:

• Dokładne określenie miejsca zamieszkania w przekazywanej nieruchomości. Należy uwzględnić w przepisie, czy będzie to określony pokój, piętro, czy celowo wydzielona część domu lub mieszkania;
• Uregulowany powinien zostać dostęp do wszystkich instalacji sanitarnych znajdujących się na terenie nieruchomości;
• Konieczne jest również określenie dostępu do kuchni czy łazienki oraz części nieruchomości, w której dożywotnik nie będzie zamieszkiwał;
• Określenie rodzaju wyżywienia, odzieży czy leków, które trzeba będzie zapewnić dożywotnikowi w sytuacji, gdy nie będzie w stanie zadbać o nie sam;
• Regulacje dotyczące opieki i pokrycia kosztów przypadku choroby czy inwalidztwa;
• Kwestie zaopatrywania w energię elektryczną oraz ogrzewanie mieszkania;
• Reguły dotyczące organizacji i sfinansowania pochówku;

Wizyta u notariusza

Konieczne w przypadku umowy dożywocia jest bowiem sporządzenie aktu notarialnego, który zawierać będzie umowę dożywocia. Notariusz zajmie się również przygotowaniem samej treści umowy. Rejent za dokonane czynności pobierze opłatę zależną od wartości nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Po wystawieniu aktu notarialnego koniecznie będzie złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Określony zostanie wtedy nowy właściciel czyli nabywca, a na samej nieruchomości ustanowione zostanie dożywocie.

Dożywocie obowiązuje do śmierci uprawnionego, chyba że zostało ono uchylone bądź zamienione na rentę. Zamiany dożywocia na rentę można domagać się przed sądem w sytuacji, gdy nabywca nie wywiązuje się z warunków ustalonych w umowie.