Nie będzie obowiązku orzekania podwójnych nawiązek wobec będących pod wpływem alkoholu sprawców drogowych wypadków
Także jazda bez uprawnień nie będzie skutkowała koniecznością zapłacenia 5 tys. zł nawiązki. Takie m.in. zmiany w nowelizacji kodeksu karnego uchwalili senatorowie. Nowa ustawa przewiduje surowsze sankcje dla kierowców jeżdżących w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi). Wydłużono m.in. okres, na który sąd może odebrać uprawnienia (od trzech do 15 lat zamiast od roku do 10 lat), oraz wprowadzono obowiązkowe nawiązki.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd – oprócz innych kar i środków karnych – będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.