Ustawa o pijanych kierowcach przewiduje obowiązek zasądzenia od pijanego sprawcy wypadku nawiązki w kwocie co najmniej 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego, jego rodziny lub Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 47 par. 3 k.k.). Sąd będzie mógł zrezygnować z nawiązki tylko jeśli orzekł obowiązek naprawienia szkody lub przyznał zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie powyżej 10 tys. zł.
Jednak 1 lipca, wraz z wejściem w życie dużej nowelizacji k.k., zmieni się brzmienie art. 46. Przewiduje on, że jeśli sąd karny uzna orzekanie o naprawieniu szkody lub zadośćuczynieniu za utrudnione, to zamiast tego może orzec nawiązkę w wysokości do 200 tys. zł. Jeśli zatem poszkodowany wystąpi z takim żądaniem i sąd przyzna mu zadośćuczynienie lub odszkodowanie w wysokości powyżej 10 tys. zł, to nie musi już zasądzać dodatkowo nawiązki z ustawy o pijanych kierowcach. Jeśli jednak na mocy art. 46 zdecyduje się przyznać nawiązkę (dowolnej wysokości), to będzie musiał orzec i drugą – z art. 47 par. 3, którą wprowadza ustawa o pijanych kierowcach.