Linie lotnicze dysponują różnorodnymi sposobami na zdyscyplinowanie osób korzystających z ich usług. Odmowa wpuszczenia na pokład samolotu to jedna z łagodniejszych kar.

Najważniejszą osobą na pokładzie jest kapitan. To jemu przysługują uprawnienia do decydowania o dalszym losie pasażera, który sprawia kłopoty. Picie alkoholu, palenie papierosów, używanie niedozwolonych urządzeń czy awanturnictwo to najpopularniejsze przewinienia. Ponadto kapitan może wydawać polecenia, do których wszyscy podróżujący mają obowiązek się stosować.

Każdy z przewoźników ma własny dokument regulujący zasady przewozu pasażerów i bagażu. Warto się z nim zapoznać przed podróżą. Analizując zapisy dotyczące zachowań na pokładach statków należących do: Lotu, Airberlin, Wizzair, Rayanair i EasyJet zauważyć można, że pomiędzy firmami istnieją pewne różnice.

Wszystkie wyżej wymienione przedsiębiorstwa zastrzegają sobie możliwość interweniowania, gdy pasażer:
• naraża na niebezpieczeństwo samolot, osobę lub mienie,
• utrudnia załodze wykonywanie obowiązków służbowych,
• nie stosuje się do poleceń załogi,
• nie stosuje się do obowiązujących zakazów lub ograniczeń w zakresie stosowania używek,
• używa urządzeń, utrudniających pracę obsłudze,
• swoim zachowaniem wywołuje negatywne reakcje u współpasażerów,
• łamie zasady przewozu.


Każda z firm pozostawia ostateczną ocenę sytuacji personelowi pokładowemu, który jest przedstawicielem przewoźnika podczas podróży i który zgodnie z własnym przekonaniem reaguje na zdarzenie. Najczęściej są to: zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, usunięcie z pokładu samolotu lub lotniska, pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenia, obciążenie kosztami związanymi z okiełznaniem sytuacji.
Jeżeli reakcja będzie wiązała się z koniecznością przymusowego lądowania wezwane zostaną odpowiednie służby a problematyczny klient poniesie koszty związane ze śródlądowaniem czy zmianą trasy.

Wszyscy z porównywanych przewoźników zakazują palenia papierosów na pokładzie swoich samolotów. Inaczej kwestia wygląda z piciem alkoholu. Wizzair i EasyJet zezwalają na spożywanie procentów, ale tylko tych zakupionych na pokładzie.

Bezpieczeństwo jest priorytetem dlatego przepisy dotyczącego jego przestrzegania są tak rygorystyczne a uprawnienia pokładowego personelu szerokie. Przed każdą podróżą warto zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi pasażerów, gdyż są one często uaktualniane.