Czy sąsiedzi stołecznego lotniska spóźnili się ze złożeniem powództw przeciwko niemu? Odpowiedzi na to pytanie udzieli Sąd Najwyższy
Sprawa dotyczy setek właścicieli i użytkowników wieczystych, których nieruchomości mieściły się zarówno w obszarze ograniczonego użytkowania (OOU) ustanowionym uchwałą mazowieckiego sejmiku w 2011 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. nr 128, poz. 4086), jak i w tym określonym cztery lata wcześniej przez rozporządzenie nr 50 wojewody mazowieckiego (Dz.Urz. Woj. Maz. nr 156, poz. 4276).
Dotąd warszawskie sądy apelacyjne uznawały, że nie powinni oni zwlekać z procesowaniem się z portem. Uprawnienie do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi przysługiwało im bowiem już na gruncie OOU z 2007 r. A to oznacza, że zgłosić je powinni najpóźniej do 24 sierpnia 2009 r. W przypadku omawianych spraw obowiązuje bowiem – w myśl art. 129 ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) – dwuletni termin zawity na dochodzenie roszczeń.