Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jako domyślna forma pomoże wielu osobom. Jednak niektóre z nich oraz wierzyciele zmarłego będą narażeni na niespodziewane koszty.
Sejm uchwalił w piątek nowelizację kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa spadkowego. Główna zmiana dotyczy długów spadkowych. Zasadą – jak będzie stanowił art. 1015 par. 2 k.c. – stanie się dziedziczenie długów tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Aktualnie spadkobierca ma sześć miesięcy na podjęcie decyzji, czy chce spadek przyjąć, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, czy odrzucić. Termin ten biegnie od dnia, w którym dowiedział się o tym, że został spadkobiercą (art. 1015 par. 1 k.c.). Jeśli w tym czasie nie złoży oświadczenia – przyjmuje się, że wybrał wariant prostego przyjęcia. A to w wielu przypadkach oznacza, że odziedziczył przede wszystkim długi, które będzie musiał spłacić z własnych środków.

Lepiej, ale nie dla wszystkich