Planuję na wiosnę obsadzić działkę świerkami i krzewami, ale nie chciałbym mieć w przyszłości problemów z sąsiadami. Czy wystarczy posadzić drzewa 1,5 m od granicy posesji, czy powinienem zachować inną odległość? Jeśli tak, to jaką? – pyta pan Wiesław
Nie ma żadnego przepisu, który regulowałby odległości sadzenia drzew lub krzewów od granicy nieruchomości. Obecne regulacje dotyczą wyłącznie „zalesiania gruntów rolnych oraz zalesiania gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Przeniesiono do nich przepis z nieobowiązującego już rozporządzenia dotyczącego przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia. Określono w nich, że uprawa leśna może być założona w odległości 1,5 metra od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt leśny i 3 m od użytkowanego jako grunt rolny innego właściciela.
Wybierając gatunek roślin i miejsce ich posadzenia w zabudowie miejskiej, warto wziąć pod uwagę maksymalne wymiary, jakie może osiągnąć roślina w wieku dojrzałym. Kodeks cywilny nakazuje, by właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywał się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Znaczy to, że drzewa i krzewy powinny być sadzone w odległości większej niż promień zasięgu korony dorosłego osobnika danego gatunku. Ich gałęzie powinny zwisać nad gruntem tego właściciela, do którego należą drzewa.
Sadząc drzewa, trzeba więc liczyć się z tym, by – po rozrośnięciu się – nie wychodziły na działkę sąsiada. Mogą bowiem uszkodzić ogrodzenie, zacieniać okna sąsiedzkiego domu, a co gorsza spowodować zawilgocenie i uszkodzenie ścian lub dachu. Wtedy sąsiad będzie miał prawo domagać się odszkodowania i usunięcia takiej roślinności. Wszelkie spory rozstrzygane są na drodze sądownej w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.
Podstawa prawna
Art. 144 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1565).