Konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet zniszczy polski porządek konstytucyjny. Tak wynika z ekspertyzy prawnej przeprowadzonej na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości. Do dokumentu tego dotarł "Nasz Dziennik".

Jak czytamy, autorem ekspertyzy jest profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Mariusz Muszyński. Twierdzi on, że Konwencja pod pretekstem obrony kobiet przed przemocą zmienia postrzeganie roli kobiety w świadomości społecznej. Muszyński przekonuje też, że dokument nie jest potrzebny Polsce, a jej regulacje są raczej adresowane do krajów islamskich.

Konwencja wprowadza pojęcie płci społeczno - kulturowej. W tym zakresie realizuje program ideologii gender, który pozwala uznawać za kobietę osobę, która się za nią uważa.

- Taka konstrukcja jest sprzeczna z polskim porządkiem prawnym, który bazując na biologicznym rozróżnieniu płci, uznaje płeć męską i żeńską - pisze gazeta.

Więcej na ten temat w "Naszym Dzienniku".