Prezes Trybunału Konstytucyjnego twierdzi, że najprawdopodobniej podczas jutrzejszej rozprawy zapadnie wyrok w sprawie uboju rytualnego.

Trybunał - na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich - zbada czy zabijanie zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania jest zgodne z ustawą zasadniczą. Profesor Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, powiedział w Trójce, że sprawa budzi ogromne emocje. Do Trybunału przychodzi wiele listów, maili, zarówno od zwolenników, jak i przeciwników uboju rytualnego. Na decyzję sędziów może wpłynąć wyłącznie argumentacja przedstawiona w stanowiskach prawnych oraz szeroka znajomość orzecznictwa, nie tylko polskiego, ale i europejskiego - zaznaczył profesor Andrzej Rzepliński.

Sejm, w stanowisku dla Trybunału, uznał, że gminy żydowskie mają prawo do uboju rytualnego na potrzeby religijne, ale nie w celach gospodarczych czy handlowych. Z kolei w ocenie Prokuratury Generalnej, zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucji i konwencji praw człowieka.

W październiku Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, które nie zezwalają na ubój rytualny.