Pierwotnie karty parkingowe, które osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom zostały wydane do 30 czerwca tego roku, miały wygasnąć już 30 listopada 2014 r. Termin został wydłużony w związku z tym, że wiele osób mogło nie zdążyć wyrobić sobie nowego dokumentu. Było to o tyle prawdopodobne, że warunki otrzymania karty parkingowej zostały znacznie zaostrzone. Konieczne jest przy tym uzyskanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, tak aby zawierało specjalne wskazania do posiadania tego dokumentu.
– Mimo że zamieściliśmy informację o tym, że karty będą ważne jeszcze do końca czerwca przyszłego roku, to i tak ze względu na nagłośnienie wcześniejszego terminu przez kilka ostatnich tygodni przyjmowaliśmy dziennie od 40 do 50 wniosków – mówi Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz, przewodnicząca miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Zielonej Górze.
Restrykcyjne kryteria uzyskania oraz jednakowy dla całego kraju wzór karty parkingowej mają przeciwdziałać nadużyciom. Obecnie bowiem w obiegu jest wiele dokumentów podrobionych lub wystawionych na osoby już nieżyjące. Informowaniu o nowych przepisach oraz wydłużeniu okresu obowiązywania kart ma służyć rozpoczęta wczoraj kampania Stowarzyszenia Integracja – Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 29 listopada 2014 r.