Koperta tylko dla wybranych

Żeby zgodnie z prawem zaparkować na miejscu dla inwalidów trzeba posiadać ważną kartę parkingową. W lipcu zmieniły się przepisy dotyczące jej wydawania. Zgodnie z art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 Poz. 602 z zm. – dalej ustawa) dokument ten może otrzymać jedynie osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W oparciu o wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o: niepełnosprawności, jej stopniu oraz wskazaniach do ulg i uprawnień.

Czym grozi takie parkowanie?

Monika Niżniak, Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy bez wahania odpowiada na to pytanie, gdyż przepisy nie pozostawiają złudzeń.

-Jeżeli do zdarzenia doszło na drodze publicznej to zgodnie z obowiązującymi przepisami tego typu zachowanie może kosztować kierującego pojazdem 5 punktów karnych i 500 złotych. Dodatkowo znowelizowany art. 130a ustawy jasno stanowi, że nieoznakowany kartą parkingową pojazd, pozostawiony na tzw. kopercie musi zostać usunięty z drogi na koszt właściciela - wyjaśnia.

To nie koniec wydatków, bo samochód zostaje odprowadzony na wyznaczony przez starostę parking strzeżony, za który również trzeba zapłacić.

Co innego drogi wewnętrzne

Jak podkreśla rozmówczyni, uprawnienia organów nie dotyczą wszystkich dróg. Parkingi przy centrach handlowych, strefy zamieszkania czy ruchu podlegają władztwu uprawnionych organów tylko wtedy, gdy są odpowiednio oznakowane. Nie oznacza to jednak, że można tam parkować bez konsekwencji. Najprostszym sposobem jest dostosowanie oznakowania danego miejsca do obowiązujących przepisów i wzywanie funkcjonariuszy do interwencji. Możliwość ta wykorzystywana jest w warszawskim centrum handlowym Galeria Mokotów. 

- Osobom niepełnosprawnym zapewniamy specjalne miejsca parkingowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi automatycznych oraz wind. Zarządcy parkingu kontrolują jego wszystkie poziomy i interweniują, kiedy zauważą próbę złamania regulaminu. Osoby parkujące na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych proszone są o natychmiastowe przestawienie samochodu. Wzywamy również właścicieli źle pozostawionych samochodów, by usunęli pojazd. A gdy to nie przynosi efektu, zostaje zawiadomiona straż miejska – wyjaśnia Ewelina Szymeczko, rzecznik prasowy galerii.

Centra handlowe prześcigają się w pomysłach na rozwiązanie problemu. Ciekawą koncepcją są wewnętrzne uregulowania, na podstawie których zakładane są na koła specjalne blokady, zdejmowane dopiero po uiszczeniu wysokiej kary pieniężnej.

Najlepszym sposobem na unikniecie kłopotów jest zostawianie samochodu w odpowiednim miejscu.