Rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt ustawy o nadaniu uprawnień śledczych sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

W ocenie Rady Ministrów propozycja posłów PSL (druk sejmowy nr 2485) jest niezgodna z konstytucją, a także jest wątpliwa pod względem merytorycznym oraz legislacyjnym.
Rada Ministrów w wydanym oświadczeniu podkreśla, że Konstytucja RP nie przewiduje możliwości nadania uprawnień śledczych komisjom sejmowym, a właśnie taki charakter ma Komisja ds. Służb Specjalnych.

Jednocześnie zaznaczono, iż uprawnienia śledcze, w które wyposażone są komisje śledcze (zgodnie z ustawą o sejmowej komisji śledczej), są integralnie związane ze szczególnym celem, dla którego komisje są powoływane, a więc w celu wyjaśnienia konkretnych spraw o szczególnym charakterze politycznym – a tym samym nie można zrównywać pozycji komisji sejmowej z komisją śledczą. Projekt ustawy został skierowany 25 września 2014 r. do I czytania w komisjach.