Zdobycie kontraktu przez chiński COVEC nie byłoby dziś problemem. Trwające postępowania objęła luka w przepisach i nie ma podstawy prawnej do eliminacji nieuczciwych przedsiębiorców
Rozstrzygane w tej chwili przetargi są otwarte dla firm, które w przeszłości już zawiodły, a nawet takich, z którymi zrywano umowy. Obowiązująca od 19 października nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.; dalej: p.z.p.) uchyliła bowiem dotychczasową – niezgodną z prawem unijnym – podstawę prawną do ich wykluczania i dodała nową, sformułowaną w prawidłowy sposób.
Tyle że ta nowa dotyczy wyłącznie przetargów rozpisanych po 18 października. W tych, które ogłoszono wcześniej, nie może być ona stosowana z prostego powodu – przesłanka do wykluczenia musi być teraz przewidziana już w ogłoszeniu czy specyfikacji. Jeśli więc oferty zostały już złożone, to nie da się nic zrobić.