Grono twierdzących, że obecny sposób ustalania wynagrodzeń adwokackich jest niezgodny z konstytucją, stale się powiększa. Właśnie dołączył do niego rzecznik praw obywatelskich
Profesor Irena Lipowicz zgłosiła swój udział w sprawie zainicjowanej skargą konstytucyjną warszawskiego adwokata Łukasza Supery (SK 25/14). Prawnik zakwestionował brzmienie art. 29 ust. 2 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 635 ze zm., dalej: p.o.a.). Wskazany przepis zawiera upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do ustalenia w drodze rozporządzenia wysokości kosztów zastępstwa prawnego, świadczonego przez adwokatów z urzędu.

Brak wytycznych