Od wpłynięcia do Rządowego Centrum Legislacji przepisów o CFC do dnia ich opublikowania minęło tylko 12 dni. Poza tym z nowelizacji nie wynika wprost, że muszą wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
Przez opóźnienie publikacji nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r. ustaw o PiT i CIT (dalej ustawa o CFC) możliwość opodatkowania od 1 stycznia 2015 r. zagranicznych spółek kontrolowanych jest pod znakiem zapytania. Zamiany te mają zastopować transfer dochodów do rajów podatkowych. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 17 września, ale by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., powinna zostać opublikowana przed końcem września. RCL opublikowało ją jednak dopiero 3 października. Wyjaśnieniem okoliczności powstałego w ten sposób zamieszania zajęły się już prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Jeżeli w ogóle można mówić o winnych, to czekałaby ich zapewne oprócz konsekwencji karnych także odpowiedzialność służbowa. W tym zakresie mówi się o zatrudnionych w Rządowym Centrum Legislacji. Czy słusznie?
Bez zbędnej straty czasu