Nawet gdy spadkobiercy nie złożą żadnego oświadczenia o sposobie objęcia spadku, będzie to jednoznaczne z przyjęciem go z dobrodziejstwem inwentarza. Za długi spadkowe będą wówczas odpowiadali tylko do wartości stanu czynnego majątku spadkodawcy, ustalonego w wykazie lub spisie inwentarza. Dziś jest odwrotnie – brak oświadczenia jest równoznaczny z prostym przyjęciem spadku i nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.
Zmiany w prawie spadkowym korzystne dla spadkobierców przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbędzie się dzisiaj w Sejmie. Aby spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni i wykonawcy testamentu nie ponosili nadmiernych wydatków na sporządzenie spisu inwentarza przez komornika oraz wycenę aktywów spadkowych przez biegłych rzeczoznawców, projekt przewiduje sporządzanie przez nich w takiej sytuacji prywatnego wykazu inwentarza i składanie go w sądzie lub przed notariuszem. Wykaz taki wystarczy sporządzić na gotowym formularzu, którego wzór określi minister sprawiedliwości.
Jeżeli jednak mimo sporządzenia spisu przez komornika zachodziłyby wątpliwości, że nie obejmuje on wszystkich przedmiotów należących do spadku, bądź zamieszczone w nim długi nie istnieją, to sąd będzie mógł zobowiązać spadkobiercę do złożenia oświadczenia, że żadnego przedmiotu spadkowego nie zataił i nie usunął.
Etap legislacyjny
I czytanie