Scalenie służb kontrolnych dla poprawy bezpieczeństwa żywności – to cel projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. Branża jest za, lecz ma własne propozycje zmian
Nowy urząd ma powstać z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) i przejęcia części kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

Pomysł dobry, realizacja zła