Nowa definicja minimalnego okresu trwałości, większa kontrola producentów jaj czy nowe metody klasyfikacji tusz zwierzęcych - rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zgodnie z proponowanymi zmianami wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto będzie ciążył na nich obowiązek zgłoszenia się do właściwego oddziału wojewódzkiego. Obecnie tylko 30 proc. z ok. 450 takich przedsiębiorstw jest nadzorowanych.

Zgodnie z przyjętym projektem Inspekcja będzie kontrolować także produkty, których nazwy odwołują się do nazw chronionych, ale nie posiadają certyfikatów zgodności i świadectw jakości. Tak jak dotychczas będą też sprawdzane produkty zarejestrowane jako: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)