Do 9 lipca 2015 r. Polska musi wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich stosować się będzie od 9 stycznia 2016 r.).
Do tego czasu Polska musi stworzyć sieć podmiotów ADR, które mają objąć wszystkie obszary rynku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracował właśnie założenia do ustawy, która ma implementować dyrektywę o ADR.

Zręby już są