Ujawnianie zobowiązań przedawnionych – tak, ale bez dyskryminacji firm. Są uwagi do projektu założeń ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Projektowana ustawa miała zwiększyć wiarygodność płatniczą i ułatwić dostęp do danych dających obraz rzetelności potencjalnych kontrahentów. Tymczasem pojawia się coraz więcej wątpliwości co do niektórych rozwiązań.

Dyskryminacja biznesu