Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ukarał w 2013 r. prawie 50 tys. kierowców za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. To o 24 proc. więcej niż w poprzednim roku. Kary wyniosły w sumie 26 mln zł. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to wzrost o ponad 10 mln zł.
Joanna Pasturczak, wicedyrektor pionu windykacji UFG, wskazuje, że wzrost jest wynikiem działań własnych funduszu. Dane gromadzi na podstawie informacji z bazy polis OC i prowadzonych kontroli.
– W ten sposób w ubiegłym roku wykryliśmy ponad 18 tys. nieubezpieczonych, o prawie 83 proc. więcej niż rok wcześniej – dodaje Pasturczak.