Joanna Pasturczak, wicedyrektor pionu windykacji UFG, wskazuje, że wzrost jest wynikiem działań własnych funduszu. Dane gromadzi na podstawie informacji z bazy polis OC i prowadzonych kontroli.

– W ten sposób w ubiegłym roku wykryliśmy ponad 18 tys. nieubezpieczonych, o prawie 83 proc. więcej niż rok wcześniej – dodaje Pasturczak.

Ranking województw pod kątem nieubezpieczonych

Ranking województw pod kątem nieubezpieczonych

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wykrycie braku OC jest możliwe zatem nawet bez kontroli drogowej. UFG robi to głównie na podstawie wykrytych przerw w ubezpieczeniu. Uzyskanie takich informacji jest możliwe dzięki uruchomieniu ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych. Ubezpieczyciele muszą bowiem w ciągu 14 dni zgłosić sprzedaną polisę do funduszu. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC przez kierowców wynika z art. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Przyczyną nieubezpieczenia jest często wprowadzenie w błąd przez poprzednich właścicieli auta co do ważności polisy. Również sprowadzając auto z zagranicy, właściciele, zamiast w dniu rejestracji, odwlekają termin wykupienia OC. Nieopłacenie wszystkich rat składki lub nieprzedłużenie umowy to również jedne z najczęstszych powodów niewywiązywania się z obowiązku.

250 tys. aut w naszym kraju nie ma OC. Czy w Polsce opłaca się brak ubezpieczenia? >>

Sami kierowcy tłumaczą się nieznajomością przepisów lub brakiem pieniędzy.