30 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), która powołuje Krajowy Punkt Kontaktowy. Umożliwia on wymianę informacji na temat wykroczeń drogowych pomiędzy państwami UE.
Pierwotnie zakładano, że zmiana ustawy wejdzie w życie 7 listopada 2013 r. Tego dnia zaczęła bowiem obowiązywać dyrektywa, która zobowiązuje unijne kraje (z wyjątkiem Danii i Irlandii) do wymiany informacji na temat niektórych wykroczeń ruchu drogowego popełnianych przez zagranicznych kierowców. Chodzi o przekroczenie prędkości, jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka bez fotelika ochronnego, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej lub znaków nakazujących zatrzymanie. Dotyczy też prowadzenia po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pod wpływem środka odurzającego, jazdy bez kasku na motocyklu, wykorzystywania drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz korzystania z telefonu bez zestawu głośnomówiącego.
MSW już od jakiegoś czasu jest gotowe do uruchomienia platformy wymiany informacji, co oznacza, że niebawem właściciele aut (bo w większości unijnych krajów za wykroczenia z fotoradarów odpowiada posiadacz auta, a nie kierowca) mogą spodziewać się kar za wykroczenia popełnione np. podczas ostatnich wakacji. Mandaty mogą być wystawione bowiem także za okres sprzed wejścia w życie ustawy, o ile nie upłynął przewidziany w danym państwie okres przedawnienia wykroczenia.