Idące w miliardy złotych koszty nietrafnych decyzji byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina związane z likwidacją małych sądów powinny być przedmiotem zainteresowania odpowiednich organów władz państwowych. Takie stanowisko w swojej uchwale przedstawiła Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku.
W jej opinii działaniu byłego ministra można przypisać znamiona przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego. Zgodnie z nim funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
„W skali kraju odpowiedzialności karnej z tego przepisu ustawy karnej podlega rokrocznie duża grupa osób traktowanych jako funkcjonariusze publiczni (...) w związku z najdrobniejszymi uchybieniami wynikającymi z pełnionych funkcji. Niezrozumienie musi budzić w ocenie publicznej uwolnienie od takiej odpowiedzialności wysokich funkcjonariuszy państwowych, szczególnie wtedy, kiedy ich uchybienia prowadzą lub prowadzić mogą do dużo poważniejszych konsekwencji” – czytamy w uchwale podpisanej przez adwokat Joannę Kaczorowską, dziekana płockiej okręgowej rady adwokackiej.