"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do wyciągu z protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 15 stycznia 2014 roku, w którym znajduje się informacja o wysokości diet jakie ORA przyznali sobie za udział w pracach samorządu. Zobaczcie na ile wyceniają swoją pracę stołeczni adwokaci.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie postanowiła w głosowaniu tajnym ustalić od dnia 1 stycznia 2014 roku diety:

- Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie - w wysokości czterech diet podstawowych miesięcznie tj. 4 x 3.700,00 (14,8 tys. zł) (11 głosów za, 1 wstrzymujący się).

- Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (11 głosów za, 1 wstrzymujący się).

- Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (11 głosów za, 1 wstrzymujący się).

- Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (11 głosów za, 1 wstrzymujący się).

- Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (11 głosów za, 1 wstrzymujący się).

- Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (11 głosów za, 1 wstrzymujący się).

- Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (11 głosów za, 1 wstrzymujący się).

- Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (12 głosów za).

- Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości trzech diet podstawowych miesięcznie tj. 3 x 3.700,00 (11,1 tys. zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącej Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości 1,5 diety podstawowej miesięcznie tj. 1,5 x 3.700,00 (5550 zł) (12 głosów za).

- Członka ORA za czynności zlecone, w tym opracowywanie opinii w sprawie skarg, w wysokości jednej diety podstawowej miesięcznie tj. 1 x 3.700,00 (3,7 tys. zł) (11 głosów za, 1 nieważny).

- Przewodniczącego Zespołu ds. komunikacji społecznej, wizerunku i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości jednej diety podstawowej miesięcznie tj. 1 x 3.700,00 (3,7 tys. zł) (11 głosów za, 1 nieważny).

- Przewodniczącego Zespołu ds. Wizytacji Zespołów Adwokackich, Kancelarii i Spółek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości dwóch diet podstawowych miesięcznie tj. 2 x 3.700,00 (7,4 tys. zł) (10 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny).

- Przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości jednej diety podstawowej miesięcznie tj. 1 x 3.700,00 (3,7 tys. zł) (12 głosów za).

- Zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za udział w pracach i posiedzeniach Prezydium ORA w Warszawie w wysokości 3/4 diety podstawowej miesięcznie tj. 3/4 x 3.700,00 (2775 zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w wysokości jednej diety podstawowej miesięcznie tj. 1 x 3.700,00 (3,7 tys. zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącego Komisji ds. Regulaminów i Procedur Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości 1/4 diety podstawowej miesięcznie tj. 1/4 x 3.700,00 (925 zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości 1/4 diety podstawowej miesięcznie tj. 1/4 x 3.700,00 (925 zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącego Komisji Integracji Środowisk Prawniczych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości 1/4 diety podstawowej miesięcznie tj. 1/4 x 3.700,00 (925 zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącego Komisji ds. Majątku Nieruchomego Izby Adwokackiej w Warszawie w wysokości 1/4 diety podstawowej miesięcznie tj. 1/4 x 3.700,00 (925 zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości 1/4 diety podstawowej miesięcznie tj. 1/4 x 3.700,00 (925 zł) (12 głosów za).

- Przewodniczącego Komisji Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w wysokości 1/4 diety podstawowej miesięcznie tj. 1/4 x 3.700,00 (925 zł) (12 głosów za).

W przypadku innych członków Okręgowej Rady Adwokackiej wysokość diety ustalono na poziomie 1/4 diety podstawowej miesięcznie (925 zł) – przy czym wypłacenie tej kwoty uzależnione jest od obecności adwokata na posiedzeniu rady.