Tempo wykonywania zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego nadal jest zbyt wolne. W efekcie dochodzi nawet do sytuacji, kiedy trybunał musi ponownie rozpatrywać to samo zagadnienie
Aż 78 wyroków TK nie zostało do tej pory wykonanych w całości. Chodzi o orzeczenia wydane w latach 1998–2012. Rekordzistą jest wyrok z 3 czerwca 1998 r. w sprawie Funduszu Wczasów Pracowniczych (sygn. akt K 34/97), który na wykonanie czeka już prawie 16 lat.

Krótka pamięć