Sąd Najwyższy ma poważne wątpliwości co do projektu przywracającego instytucję asesora
W swojej opinii przekazanej Sejmowi SN wskazuje, że projekt firmowany przez głowę państwa może być niezgodny zwłaszcza z art. 179 ustawy zasadniczej.

Kontrasygnata potrzebna