Prezydencką decyzję o powołaniu asesora będzie musiał zatwierdzić premier. TK już raz orzekł, że władza wykonawcza nie może się do tego mieszać
Prawnicy Bronisława Komorowskiego, pisząc projekt o asesorach, popełnili błąd, którego nie da się poprawić bez zmiany ustawy zasadniczej – twierdzi część konstytucjonalistów. Skutek będzie taki, że przepisami o asesorach znów zajmie się Trybunał Konstytucyjny. I zdaniem niektórych ekspertów tym razem także uzna je za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Kontrasygnata premiera