Na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego kandydować będą Małgorzata Gersdorf oraz Lech Paprzycki

Zdecydowało o tym 9 kwietnia zgromadzenie ogólne sędziów SN. Spośród dwóch wskazanych przez zgromadzenie ogólne sędziów SN kandydatów prezydent wybierze I prezesa Sądu Najwyższego.

Wybory były konieczne, gdyż 9 stycznia zmarł pełniący funkcję I prezesa SN Stanisław Dąbrowski.