Czy delegacja do resortu sprawiedliwości zmienia status sędziego? Wskazywać by na to mógł fakt, że osoby delegowane występują jako pełnomocnicy ministra przed sądami. Krajowa Rada Sądownictwa nie zdecydowała się jednak skrytykować tych praktykKrajowa Rada Sądownictwa 20 marca 2014 r. przyjęła stanowisko, zgodnie z którym występowanie sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości w charakterze pełnomocników ministra w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, jak też korzystanie z upoważnień do sporządzania skarg kasacyjnych w imieniu szefa resortu nie stanowi naruszenia zasad etyki zawodowej sędziów. Opinię tę należy ocenić jako nielogiczną, niekonsekwentną i wewnętrznie sprzeczną.