Środowisko sędziów zbulwersowała wysokość zarobków dwóch podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jednocześnie sędziów delegowanych – Wojciecha Węgrzyna (ok. 22,8 tys. zł) oraz Wojciecha Hajduka (ok. 22,2 tys. zł). Ich zarobki biją na głowę wynagrodzenia reszty kierownictwa resortu. Przy tym podsekretarze jako sędziowie otrzymują na rękę więcej niż inni śmiertelnicy, bo ich wynagrodzenia nie są oskładkowane.
Kontrowersje budzi fakt, że podsekretarze stanu (sędziowie delegowani) otrzymują wypłaty nie z sądów, lecz wprost z Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem ich pracodawcą pozostaje prezes sądu. Poprosiliśmy zatem resort o wskazanie składników wypłacanych z resortu sędziom podsekretarzom wynagrodzeń (tabelka). Okazuje się, że największy wpływ na wysokość ich pensji mają dodatki, które przysługują sędziom delegowanym, a zawłaszcza dodatek specjalny, który w przypadku obu sędziów przekracza 7 tys. zł.
Resort nie wskazał jednak imiennie, które wynagrodzenie otrzymuje który z podsekretarzy.
– Informacje dotyczące wynagrodzeń sędziów pełniących funkcje podsekretarzy stanu nie są informacjami publicznymi, jeżeli żądanie dotyczy wynagrodzenia konkretnej osoby (wymienionej z imienia i nazwiska) – informuje Patrycja Loose, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości.
Tłumaczy, że można tylko żądać informacji o pensji przypisanej do pełnionych funkcji, zajmowanego stanowiska, sprawowanego urzędu. Rzeczniczka powołuje się m.in. na wyrok NSA z 2010 r. (sygn. akt I OSK 1035/10) i wyrok NSA z 2011 r. (sygn. akt I OSK 145/11).
Polemizuje z takim poglądem Krzysztof Izdebski, ekspert od informacji publicznej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
– Wynagrodzenie podsekretarzy stanu jest informacją publiczną, tak samo jak wynagrodzenie ministra czy premiera. Jeżeli ministerstwo uważa, że nie należy udostępnić tej informacji, to powinno określić, czy zachodzą przesłanki wyłączenia dostępu ze względu na ochronę prawa do prywatności – ocenia Krzysztof Izdebski.

Z czego składa się wypłata

Przykładowe wynagrodzenie wiceministra – sędziego delegowanego, w rozbiciu na składniki:

● wynagrodzenie zasadnicze: 9616,26 zł

● dodatek za wysługę lat: 1923,25 zł

● dodatek z tytułu pełnionej funkcji: 3847 zł

● dodatek specjalny przyznany na okres zajmowania stanowiska podsekretarza stanu: 7404,79 zł.