Krajowa Rada Sądownictwa, podobnie jak prokurator generalny, kwestionuje konstytucyjność prawa ministra do żądania akt spraw sądowych
Nie ma zgody na to, aby minister sprawiedliwości według własnego widzimisię mógł ściągać do resortu akta spraw sądowych. Zawłaszcza na podstawie rozporządzenia, czyli aktu o charakterze podustawowym. Szef resortu sprawiedliwości ma w tej sprawie przeciwko sobie nie tylko prokuratora generalnego, lecz także Krajową Radę Sądownictwa (KRS). Na ostatnim posiedzeniu poparła ona wniosek Andrzej Seremeta do Trybunału Konstytucyjnego z lipca ubiegłego roku.

Przepis wytrych