– Prokurator lub sędzia, podejmując swoje decyzje, musi mieć świadomość, że za nim stoi państwo, które autoryzuje jego rozstrzygnięcia i nie rozlicza go finansowo z każdego błędu. Inaczej zdolność decyzyjna tych osób zostanie znacznie ograniczona, podobnie jak zdolność organów wymiaru sprawiedliwości do wypełniania swojej misji – mówi Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości.