Senatorowie chcą zmienić przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści. Zaproponowali projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2011 r. nr 7, poz. 29, nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 1544) oraz ustawy antykorupcyjnej, czyli o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm.).
Cel to uporządkowanie i uproszczenie dzisiejszych przepisów. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Zdaniem ekspertów obok trafnych rozwiązań zaproponowano też wiele kontrowersyjnych. Zabrakło też szerszej refleksji nad całym systemem składania oświadczeń, nie tylko przez parlamentarzystów.
– Szkoda, że ustawodawca nie wykorzystał okazji i nie zajął się problemem kompleksowo – uważa Anna Wojciechowska-Nowak, ekspert programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego.