Sejm 440 głosami za i tylko jednym wstrzymującym się uchwalił w piątek ustawę nowelizującą ustawę – Prawo o adwokaturze oraz ustawę o radcach prawnych. Teraz zajmie się nią Senat.
– Projekt jest przede wszystkim ukierunkowany na usprawnienie postępowania dyscyplinarnego adwokatów i radców prawnych poprzez wprowadzenie zmian ustrojowych i proceduralnych – wyjaśniał Michał Szczerba, poseł sprawozdawca.
Ustawa to efekt inicjatywy izby wyższej parlamentu, która zwróciła uwagę, że obecny sposób prowadzenia prawniczych postępowań dyscyplinarnych nie jest dostosowany do realiów. Wzrost liczby prawników z uprawnieniami znacząco odbił się bowiem na liczbie prowadzonych dyscyplinarek, co w efekcie spowodowało niewydolność całego systemu.