Niestety, często dłużnicy nie wykorzystują wszystkich możliwości obrony swych praw w toku postępowania przed sądem. Z reguły ich aktywność uwidacznia się dopiero na etapie egzekucji. O statecznie to na komornikach spoczywa obowiązek urzeczywistnienia wyroku eksmisyjnego i na nich skupia się cała odpowiedzialność za skutki eksmisji. 3 1 marca kończy się okres ochronny, co uruchomi konieczność realizacji wniosków wierzycieli o przeprowadzenie eksmisji w sprawach, w których dłużnikom nie przyznano w wyroku prawa do lokalu socjalnego.
Sprawy o eksmisję to zaledwie 0,17 proc. spraw wpływających do komorników. W jednej trzeciej z nich nie przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego. To niewiele w stosunku do ogólnego wpływu spraw do komorników, ale są to przypadki nośne społecznie i budzące zainteresowanie mediów. Niestety, zwykle odpowiedzialnością za społeczne skutki wydania i wykonania orzeczenia eksmisyjnego obarcza się komorników, zwłaszcza gdy eksmisja dotyczy osób w trudnej sytuacji życiowej.