Nie będzie wpisywania do biur informacji gospodarczej długów już od 1 złotówki – zakłada wstępna wersja projektu założeń zmian ustawy o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych.
Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad projektem, który ma być zwieńczeniem kilkumiesięcznej dyskusji nad tzw. zieloną księgą: zbiorem postulatów zmian w obecnie obowiązującym prawie, których wprowadzenie miało usprawnić obieg informacji gospodarczych. Jednym z takich postulatów było zniesienie limitów na wielkość zadłużenia, które można wpisywać do BIG-ów. Według obecnie obowiązujących zasad, aby wpisać do bazy BIG-u konsumenta, jego dług nie może być mniejszy niż 200 zł, a w przypadku dłużników-przedsiębiorców – 500 zł.
Zniesienia limitów chciały same BIG-i.