Wykorzystywanie nieruchomości na cele mieszkalno-biurowe oznacza, że niespełniony został warunek do jej przejęcia.
Atrakcyjna zabudowana nieruchomość w Gdyni na Kamiennej Górze została zaraz po zajęciu miasta przez wojska hitlerowskie przeznaczona na potrzeby gestapo. Po wyzwoleniu miasta pod koniec marca 1945 r. nieruchomość została następnie przekazana miejskiemu urzędowi bezpieczeństwa publicznego (MUBP) w Gdyni i była przez niego wykorzystywana na cele biurowo-mieszkalne.
Właścicielka nieruchomości nie wróciła ze względów politycznych do kraju, jednak zadbała o uregulowanie spraw prawnych związanych z pozostawionym w Polsce mieniem. Za pośrednictwem pełnomocnika przywrócono jej posiadanie nieruchomości i w konsekwencji wpisano z powrotem do księgi wieczystej. Pomimo tego nieruchomość cały czas pozostawała w gestii MUBP, w konsekwencji czego wywłaszczono nieruchomość z przeznaczeniem na użyteczność publiczną.