Celem konkursu jest wskazanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów - negocjacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów toczonych przez przedsiębiorców.

W Turnieju mogą uczestniczyć wszyscy aplikanci ze wszystkich lat aplikacji zgrupowani w 3-osobowe zespoły.

Zgłoszenia należy przesyłać od 1 lutego 2014 r. do dnia 21 lutego 2014 r.

Pierwszy etap zaplanowano na dzień 9 marca 2014 r. z kolei drugi rozpocznie się 29 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje o konkursie będą ukazywały się m.in. na stronie www.e-kirp.pl.

PS/źródło:OIRP w Warszawie